strona główna

LUKA sp.j. Zdziech & Rzepka & Cegiełka
ul. Wojska Polskiego 65 B
98-300 Wieluń
biuro@luka-wielun.pl

RODO

Informacje dotyczace danych osobowych
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest LUKA sp.j. Zdziech & Rzepka & Cegielka, ul. Wojska Polskiego 65B, 98-300 Wielun, NIP: 8322075775, REGON: 360185443, KRS 0000532981.

2. Dane osobowe beda przetwarzane:
2a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w celu:

- podjecia dzialan przed zawarciem umowy na zadanie osoby, której dane dotycza lub wykonania umowy, której strona jest osoba, której dane dotycza,
- marketingowym /informacji handlowej/ ofert

- wypelnienia obowiazku prawnego ciazacego na Administratorze.


2b) na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora [tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO] w celu dochodzenia lub zabezpieczenia roszczen.


W przypadku zawarcia umowy Pana/Pani dane beda udostepniane do biura rachunkowego zajmujacego sie obsluga ksiegowa administratora.

Dane osobowe beda przechowywane przez okres obowiazywania umowy, a po jego uplywie przez okres niezbedny do:
- posprzedazowej obslugi klientów (np. obslugi reklamacji),

- zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczen przyslugujacych Administratorowi,
- wypelnienia obowiazku prawnego Administratora (np. wynikajacego z przepisów podatkowych lub rachunkowych).Przysluguje Pani/Panu prawo zadania dostepu do danych osobowych dotyczacych Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a takze prawo do przenoszenia danych.

Przysluguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzedu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), jezeli uwaza Pan/Pani, ze dane przetwarzane sa w sposób naruszajacy prawo.