strona główna

LUKA sp.j. Zdziech & Rzepka & Cegiełka
ul. Wojska Polskiego 65 B
98-300 Wieluń
biuro@luka-wielun.pl

Strona główna


Luka Sp.j to odpowiedĽ na rosn±ce zapotrzebowanie na produkty i technologie przystosowane do indywidualnych potrzeb.
Spółka kontynuuje tradycje firmy "Luka" Marek Zdziech funkcjonuj±cej od 1998r.

Wzrost zapotrzebowania rynku na coraz większe urz±dzenia stanowi impuls do poszerzenia możliwo¶ci firmy.
Luka Sp.j zatrudnia wykwalifikowany personel na wydziale produkcyjnym , dla którego wsparcie stanowi do¶wiadczona kadra inżynierska.

Urz±dzenia projektowane i budowane s± według konkretnych potrzeb klientów, którzy od dawna ceni± wysok± jako¶ć naszych usług: indywidualne podej¶cie, nowatorskie rozwi±zania i autorskie pomysły.

Zakres oferowanych usług:
• Zbiorniki, i wanny procesowe
• Instalacje procesowe
• Urz±dzenia dozuj±ce
• Mieszalniki
• Transporty technologiczne podwieszone i podłogowe
• Konstrukcje stalowe dedykowane
• Suszarki
• Myjki
• Kabiny malarskie
• Urz±dzenia ze stali kwasoodpornej